skip to Main Content
Çocuk Danışmanlığı Hizmeti

Çocuk Danışmanlığı Hizmeti

Çocuk Danışmanlığı Hizmeti

Çocuk Danışmanlığı Nedir

Çocuklar yaşamlarındaki olayları ve duygusal deneyimlerini anlatmak ve ifade etmek konusunda yetişkinler kadar gelişmiş becerilere sahip değillerdir. Bundan dolayı çocuklar yaşadıkları  yoğun ve olumsuz duyguları ( kaygı, korku, öfke, suçluluk, kıskançlık vb.) çeşitli davranışlarla ortaya koyarlar. Çocuklarda görülen öfke ve ağlama krizleri, uyku ve yeme bozuklukları, alt ıslatma, tırnak yeme, parmak emme gibi ve buna benzer daha birçok sorun çocuğun yaşamında yolunda gitmeyen bazı durumların olduğunu gösterir.  Bu gibi sorunlar çocuğun baş etmekte zorlandığı bazı duygu ve deneyimlerinin olduğunu yetişkinlere anlatma ve gösterme biçimidir. Bir yardım çağrısı olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir.

Yoğun ve olumsuz deneyimler sonrasında sorun yaşayan çocuklar,  yetişkinler gibi iyileşmeye ihtiyaç duyarlar. Çocuk terapisi çocukların yaşadıkları ilişkisel, gelişimsel ve duygusal sorunlarla ilgilenen bir ruhsal tedavi biçimidir. Çocuk terapisinde temel amaç, çocuğun düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını en uygun yollarla ifade etmesine yardımcı olmaktır. Çocuk terapisi, çocuğun yaşamında zorlandığı deneyimlerle ve kendisine acı veren duygusal sorunlarıyla baş etmesini sağlar.

Ne Zaman İhtiyaç Duyulur

Aşağıda sıralanan bazı sorunlar çocukların yolunda gitmeyen yaşantıları için bir yardım çağrısı olabilir. Bu tür durumlarda bir uzmandan yardım almanız önerilir.

-Travmalar ve İstismar (Fiziksel, Duygusal, Cinsel)

– Bağlanma sorunları / Doğum Travması/Zorlu Doğum

– Ayrılık Anksiyetesi

– Uyku, Yeme ve Tuvalet problemleri

– Enürosiz (alt ıslatma) / Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları)

– Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler

– Seçici Dilsizlik / Ani Başlayan Kekemelikler

– Tırnak Yeme/ Parmak Emme

– Ailevi Yaşantıdaki Değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)

– Boşanma Sonrası Adaptasyon Sorunları

– Kardeş Kıskançlığı / Davranışsal Gerileme

– Evlatlık Alınma / Edinilme Durumu

– Okula Fobisi ve Uyum Sorunları / Davranışsal Problemler

– Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık

– Düşük Öz-Benlik Saygısı / Sosyal İçe Kapanıklık

– Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik)/ Dürtüsellik

– Tıbbi Nedeni Olmayan Bulantılar/Baş Ağrıları

– İletişim Problemleri / Sınır Koyma Sorunu

– Gecikmiş Gelişim / Fiziksel Yetersizlikler

Çocuk Terapisi Çocuğa Ne Kazandırır

Çocuk terapisi, çocuğun yaşamında zorlandığı deneyimlerle baş etmesine ve kendisine acı veren duygusal sorunlarını ifade etmesine yardımcı olur. Çocuk terapisi, çocuğa psikolojik ve sosyal açıdan birçok katkı sağlar. Bu süreçte, çocukların kendine yeten, kendi kararlarını tek başına alabilen, bu kararlara uyabilen ve bu kararların sorumluluğunu alabilen, özdenetime sahip, duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla ve en uygun yollarla ifade eden bireyler olması desteklenir. Ve süreç sonunda problem çözme becerileri gelişmiş, kendine güvenen, öz değeri yüksek, iletişim becerileri güçlü ve kendi güçlü yönlerini keşfetmiş çocuklar haline gelirler. Süreç boyunca ebeveynlere çocuklarını daha iyi anlamaları, çocuklarıyla daha güçlü ve olumlu ilişki kurmaları konusunda ve çocuklarına nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenme konusunda destek verilir.

Çocuk Terapisi Nasıl Çalışılır

Çocuk danışmanlığındaki ilk amaç, çocuğun gelişimini ve duygusal yaşamını olumsuz etkileyen durumların keşfedilmesidir. Ebeveynlerden çocuğun şu andaki sorunu, erken dönem çocukluk gelişimi, arkadaş ilişkileri, okul öyküsü, sağlık sorunları, ev ve okuldaki yaşam koşulları, ilgileri ve ebeveyn çocuk ilişkileri, ebeveynlerin evlilik ilişkileri, çocuk yetiştirme biçimleri, benimsedikleri ve uyguladıkları disiplin yöntemleri ile ilgili birçok bilgi alınır. Bu bilgiler sonucunda çocuğun sorununun ne zaman ve ne nasıl ortaya çıktığı anlamaya çalışılır ve bu sorunların nedenlerinin keşfedilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Terapinin temel aşamalarından ilki çocukla terapist arasında güven ilişkisinin kurulmasıdır.  Çocuklar, kendilerini güvende ve anlaşıldıklarını hissettikleri bir ilişkide açarlar. Böyle bir ilişki kurulduktan sonra terapist çocuğa uygun olarak seçtiği yöntemle terapiye başlar. Terapist süreç boyunca çocuğun ifade etmekte zorluk yaşadığı ve davranış problemleri gibi görünen deneyimlerine tercümanlık yapar. Çocuğun yaşadığı zor ve olumsuz deneyimleriyle baş edebilme becerisi kazanmasına ve yaşadığı güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Böylelikle çocuğun uyumsuz davranışlarının yerine olumlu davranışlar geliştirilmesi sağlanır. Çocuk danışmanlığı ebeveynlerin aktif olarak dahil oldukları bir süreçtir. Terapist çocukla bireysel olarak çalışırken aynı zamanda ebeveynleriyle de görüşme yapar. Ebeveyn görüşmesindeki başlıca amaç terapist ile ebeveyn arasında güven ve işbirliği ilişkisini sağlamaktır. Böylelikle çocuğun durumunu ebeveynlerinde anlamasına yardımcı olunur ve çocukla ebeveyn arasında bir köprü görevi görülür.

Çocuk Terapisinden Kimden Faydalanır

Çocuk danışmanlığından 0-12 yaş aralığındaki çocuklar faydalanır. Çocuk terapisti, öncelikle çocuğun biyolojik ve gelişimsel yaşını dikkate alır, çocuğa uygun yöntemleri belirler ve sonrasında aileye tedavi süreci ve süreç boyunca kullanılacak yöntemler ile ilgili bilgi verir. 0-2 yaş aralığındaki çocuklar sembolik oyun oynayamadıkları ve sözel ifade becerileri yeterli düzeyde gelişmiş olmadığı için bu yaş aralığındaki çocukların ebeveynleriyle ebeveyn danışmanlığı süreci yürütülür. Ya da ihtiyaç duyulduğu noktada ebeveynler bireysel terapiye yönlendirilir. Ancak 2 yaş ve üzeri çocuklar gelişimsel olarak daha çok beceriye sahip oldukları için terapi sürecinde aktif rol oynarlar ve terapist tarafından seçilen yöntemlerle yardım alabilirler.

 

  Çocuk Danışmanlığı Hizmeti Kariyer Polikliniği Adana Merkezli Bir Bireysel Koçluk – Psikolojik Danışmanlık – Aile Danışmanlığı Merkezi olup, Türkiye’de 14 ilde şubesi ile hizmet vermektedir. Randevu almak için lütfen arayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top