skip to Main Content
Wisc-R Ve Wisc-R 4 Uygulama Merkezi

Wisc-R Ve Wisc-R 4 Uygulama Merkezi

Wisc-R Ve Wisc-R 4 Uygulama Merkezi

WİSC-R ZEKA TESTİ ŞU ANDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN EN KAPSAMLI VE GEÇERLİLİĞİ EN YÜKSEK ZEKA TESTİDİR. ÇOCUKLARIN ZEKA SEVİYESİNİ ÖLÇMEK İÇİN KAMUDA VE ÖZEL KURUMLARDA WİSC-R ZEKA TESTİ KULLANILMAKTADIR. WİSC-R ZEKA TESTİ İLK OLARAK AMERİKA’DA GELİŞTİRİLMİŞ OLUP SONRAKİ YILLARDA ÜLKEMİZDEKİ ÇOCUKLARA GÖRE UYARLANARAK KULLANIMA SOKULMUŞTUR.

WİSC-R ZEKA TESTİ NEDİR?

Wisc-r Zeka testi çocukların zekasını iki ana başlıkta değerlendirir. Bunlar Sözel ve Performan ana başlıklarıdır. Her ana başlığın alt alanları mevcuttur. Bunlar Şu şekilde sıralanabilir:

 

SÖZEL BÖLÜM

 • Genel Bilgi Testi:  Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • Benzerlikler Testi: Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
 • Aritmetik Testi: Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
 • Sözcük Dağarcığı Testi:  Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
 • Yargılama Testi: Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • Sayı Dizisi Testi: Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

 

PERFORMANS BÖLÜM

 • Resim Tamamlama Testi: Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
 • Resim Düzenleme Testi: Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
 • Küplerle Desen Testi: Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
 • Parça Birleştirme Testi:  Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
 • Şifre Testi: Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
 • Labirentler Testi: El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

 

WİSC-R ZEKA TESTİ KAÇ YAŞA UYGULANIR?

 

Wisc-r Zeka Testi 6 ila 16 yaş arasına uygulanmaktadır. 6 yaş altında maalesef wisc-r testi uygulanmamatadır. 6 yaş altında merkezimizde çocuklara uygulanan başka testler mevcuttur.

WİSC-R ZEKA TESTİNİ KİMLER UYGULAYABİLİR? 

 

Çocuğunuza wisc-r zeka testini kimin uyguladığına çok dikkat etmelisiniz. Ülkemizde wisc-r zeka testini, bu testin eğitimini almış psikologlar ve psikolojik danışmanlar uygulayabilir. Psikologların üniversitelerin psikoloji bölümlerinden lisans eğitimi, psikolojik danışmanların ise pdr bölümlerinden lisans eğitimi almış olmaları şarttır. Ehliyetsiz ellerde uygulanan testler size, çocuğunuz hakkında yanlış ve yetersiz bilgiler verecektir. Çocuğunuz geleceği için wisc-r zeka testini uygulayanlarn psikolog olmasına dikkat ediniz.

WİSC-R ZEKA TESTİ NASIL UYGULANIR?

 

Wisc-r zeka testi uzmanlarımız tarafından çocuğunuzun durumuna göre 60-100 dakika arasında uygulanmaktadır. Birkaç gün içinde test sonuç raporu yazılı olarak istenilen yere teslim edilmek üzere tarafınıza teslim edilmektedir.

ÇOCUĞUNUZA NEDEN WİSC-R TESTİ UYGULATMALISINIZ?

 

Wisc-r zeka testi, zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır.

Tecrübeli  bir wisc-r zeka testi uygulayıcısı yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel problemleri tespit edebilir (Özel öğrenme güçlüğü, disleksi vb.). Ayrıca üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilmenin yanında, çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olacaksınız.

  Wisc-R Ve Wisc-R 4 Uygulama Merkezi Kariyer Polikliniği Adana Merkezli Bir Bireysel Koçluk – Psikolojik Danışmanlık – Aile Danışmanlığı Merkezi olup, Türkiye’de 14 ilde şubesi ile hizmet vermektedir. Randevu almak için lütfen arayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top