skip to Main Content
Kişilik Bozuklukları Terapisi

Kişilik Bozuklukları Terapisi

Kişilik Bozuklukları Terapisi

Psikiyatrist kişilik bozukluğu tedavisi hakkında şunları söyledi:

Kişilik bozukluğu olanlar tedaviye kendi istekleriyle gelmezler. Değişmeleri gerektiğine inanmadıklarından psikoterapiye çoğu kez başkalarının ısrarıyla gelirler.

Aynı zamanda süreğen, yaygın ve esnek olmayan davranış ve içsel yaşantı örüntülerini içerdiğinden ve katılığından dolayı tedaviyi zorlaştırır. Psikoterapistin terapide en çok zorlukla karşılaştığı grup kişilik bozukluklarıdır. Tuhaf/eksantrik A kümesinden olan paranoid, şizoid ve şizotip kişilik bozukluğu ile dengesiz/dramatik B kümesinden olan histriyonik, narsistik, antisosyal ve sınırda kişilik bozuklukları iyi ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluk yaşadıklarından ve tepkisel yapılarından dolayı psikoterapist ile iyi ilişki kuramaz, öfke ataklarıyla psikoterapiyi sabote edebilirler.

Kaygılı/korkak C kümesinden olan bağımlı, kaçınmacı ve obsesif-kompülsif kişilik bozuklukları da, psikoterapi sırasında eleştirildikleri algısına kapılabilirler ve terapi yine kolayca sabote olabilir.

Kişilik bozukluklarının psikolojik tedavisinde ise bilişsel yaklaşımlar son yıllarda psikiyatrist ve psikoterapistlerin ilk tercihi durumundadır. Kişilik bozukluğundan kaynaklanan duygu ve davranışların, büyük oranda önyargılar ve bilişsel hatalara sebep olan şemalardan doğduğu düşüncesiyle bilişsel terapilere ağırlık verilmektedir. İşlev bozukluğu gösteren temel şemaları değiştirmek psikoterapinin ana hedefidir.

Tüm kişilik bozuklukları içinde en çok araştırılan ve ilgi çeken, sınırda (borderline) kişilik bozukluğu tedavisidir. Bilişsel davranışçı terapinin bir uyarılması olan diyalektik davranış terapisi, sınırda kişilik bozukluğu tedavisinde en çok tercih edilen psikoterapi yöntemidir.

Diyalektik davranış terapisi, sınırda (borderline) kişilik bozukluğundaki duygudururm dengesizliğine, spesifik çözümler getirirken, dürtüsel davranışlara da davranışçı çözümler sağlar. Bu psikoterapi yönteminde bireysel ve grup terapi bileşenleri bir arada kullanılır. Psikoterapistin görevi, hastayı olduğu gibi kabul etmek olsa da, hastanın davranışlarını onaylamak değildir. Hiçbir psikiyatrist ya da psikoterapist hastanın kendisini yaralamasını, intihara teşebbüsünü onaylayamaz. Fakat bunu hastanın yaşadığı sorunun bir parçası olarak kabul ettiğini hastaya gösterebilmelidir.

Diyalektik davranış terapisi ile öfke düzeylerinde, intihara eğilimli davranışlarda büyük azalma sağlanır. Bu terapi, psikodinamik psikoterapiler ile desteklenebilir. Psikodinamik psikoterapide amaç, kişilik bozukluğu olan hastanın zayıf ego gücünü güçlendirmektir. Burada özellikle “ya hep ya hiç”, “tümüyle iyi tümüyle kötü” gibi ilkel bölünme savunma mekanizması düzeltilmeye çalışılır.

Farklı bir tür psikodinamik yöntem olan aktarım odaklı psikoterapide ise, hastanın kendisi için önem taşıyan kişiler ve terapiste karşı olan algısındaki çarpıklıkları düzeltme hedeflenir.

Grup terapileri de bazen birincil terapi bazen de diğer tedavilere ek olarak kişilik bozuklukları tedavisinde kullanılmaktadır.

Ailelere yönelik psikoeğitim çalışmalarının da tedavide yeri vardır.

Bağımlı ya da kaçınmacı kişilik bozukluğu tedavilerinde etkin ve yüzleşmeci kısa psikoterapiler tercih edilebilmektedir.

Son söz olarak diyebiliriz ki, kişilik bozukluğu tedavisi psikiyatrinin en zorlu hastalıklarındandır. Özgül bir ilaç tedavisi yoktur. Seçici serotonin gerialım inhibitörü antidepresanlar, duygudurum dengeleyiciler ve antipsikotik ilaçlar olguya göre kullanılabilmekle birlikte, psikoterapiler ilaç tedavisine göre daha etkindir.

Kişilik bozukluğu tedavisi, psikoterapi ve farmakoterapi anlamında gelişme ve araştırmaya açık bir konudur. Bu yazı yeniakit.com isimli siteden alınmıştır.

 

  Kişilik Bozuklukları Terapisi Kariyer Polikliniği Adana Merkezli Bir Bireysel Koçluk – Psikolojik Danışmanlık – Aile Danışmanlığı Merkezi olup, Türkiye’de 14 ilde şubesi ile hizmet vermektedir. Randevu almak için lütfen arayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top